SLAUGYTOJAS

Slaugytoja Regina Znotinienė vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, mitybos ir maitinimo bei sanitarinio-higieninio rėžimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką darbą bendruomenėje. Vykdo kitas pareigybės apraše numatytas funkcijas.