MOKYTOJŲ TARYBA

2017–2018 m. m. Mokytojų tarybą:

 

1. Irena Petrutienė direktorė
2. Daiva Narmontienė direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Rita Garalienė auklėtoja 
4. Elena Kontenienė auklėtoja
5. Živilė Popovič auklėtoja

6. Daiva Juškienė auklėtoja
7. Lijana Vaičienė auklėtoja
8. Sandra Grigaliūnienė auklėtoja 
9. Milda Sidabrienė auklėtoja
10. Biruta Normantienė auklėtoja
11. Audronė Stirblienė auklėtoja
12. Birutė Gramaliauskienė auklėtoja
13. Sida Liutkuvienė auklėtoja 
14. Rasutė Kauneckienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Danguolė Kaminskienė auklėtoja
16. Laima Gromnickienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
17. Monika Bieliauskaitė auklėtoja
18. Daiva Stabinskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
19. Marija Arlauskienė auklėtoja
20. Rasa Jurkienė tiflopedagogė
21. Birutė Skurvydienė tiflopedagogė

22. Irena Pocevičiūtė logopedė
23. Dainora Vilimaitė specialioji pedagogė logopedė
24. Daiva Gedvilienė meninio ugdymo pedagogė
25. Ilona Juodienė auklėtoja
26. Jurgita Želvienė psichologė
27. Viktorija Mockuvienė specialioji pedagogė logopedė (vaiko priežiūros atostogos)

28. Rima Meškauskienė specialioji pedagogė logopedė (vaiko priežiūros atostogos)