MOKYTOJŲ TARYBA

2018–2019 m. m. Mokytojų tarybą:

 

1. Irena Petrutienė direktorė
2. Daiva Narmontienė direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Rita Garalienė auklėtoja 
4. Elena Kontenienė auklėtoja
5. Živilė Popovič priešmokyklinio ugdymo pedagogė

6. Daiva Juškienė auklėtoja
7. Lijana Vaičienė auklėtoja
8. Indrė Gyrienė auklėtoja 
9. Milda Sidabrienė auklėtoja
10. Agnė Šverebaitė auklėtoja
11. Audronė Stirblienė auklėtoja
12. Birutė Gramaliauskienė auklėtoja
13. Sida Liutkuvienė auklėtoja 
14. Rasutė Kauneckienė auklėtoja
15. Danguolė Kaminskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
16. Laima Gromnickienė auklėtoja
17. Monika Bieliauskaitė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
18. Daiva Stabinskienė auklėtoja
19. Marija Arlauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
20. Rasa Jurkienė tiflopedagogė
21. Birutė Skurvydienė tiflopedagogė

22. Irena Andrulaitienė logopedė (nėštumo ir gimdymo atostogos)
23. Dainora Vilimaitė specialioji pedagogė logopedė (vaiko priežiūros atostogos)
24. Daiva Gedvilienė meninio ugdymo pedagogė
25. Ilona Juodienė auklėtoja
26. Monika Liaučiūtė psichologo asistentė
27. Rima Meškauskienė specialioji pedagogė logopedė (vaiko priežiūros atostogos)

28. Milda Galminė auklėtoja