MOKYTOJŲ TARYBA

2016–2017 m. m. Mokytojų tarybą:

 

1. Irena Petrutienė direktorė
2. Albina Kazlauskienė direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Rita Garalienė auklėtoja 
4. Elena Kontenienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Daiva Narmontienė auklėtoja

6. Daiva Juškienė auklėtoja
7. Lijana Vaičienė auklėtoja
8. Sandra Grigaliūnienė auklėtoja 
9. Milda Sidabrienė auklėtoja
10. Biruta Normantienė auklėtoja
11. Alfrida Jomantienė auklėtoja
12. Birutė Gramaliauskienė auklėtoja
13. Sida Liutkuvienė auklėtoja 
14. Rasutė Kauneckienė auklėtoja
15. Birutė Sarnauskienė auklėtoja
16. Neringa Valatkevičienė auklėtoja
17. Ligita Narutavičienė auklėtoja
18. Daiva Stabinskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
19. Marija Arlauskienė auklėtoja
20. Monika Bieliauskaitė auklėtoja
21. Laima Gromnickienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė

22. Danguolė Kaminskienė auklėtoja
23. Rasa Jurkienė tiflopedagogė
24. Birutė Skurvydienė tiflopedagogė
25. Irena Pocevičiūtė logopedė
26. Viktorija Mockuvienė specialioji pedagogė logopedė
27. Dainora Vilimaitė specialioji pedagogė logopedė

28. Daiva Gedvilienė meninio ugdymo pedagogė