KŪRYBINĖS GRUPĖS

Kūrybinės grupės padeda rasti kelius, tobulinant įvairias vaikų kompetencijas, ieškant patrauklesnių bendravimo bei bendradarbiavimo su tėvais formų, optimalių, į vaiką orientuotų ugdymosi būdų bei metodų.

Nuo 2002 m. įstaigoje suburtos:


SVEIKATINGUMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

 

Tikslas. Stiprinti vaikų fizinę, psichinę ir  dvasinę  sveikatą.

 

MENINIO UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ


Šio grupės siekiai:
1. Meninės kompetencijos plėtra, ugdant mąstantį, gebantį spręsti problemas, veržlų, laisvą, savarankišką žmogų.

 

2. Kūrybiškos, funkcionalios, turtingos aplinkos kūrimas, kuri žadintų vaikus gėrėtis, tyrinėti,  pažinti  ir  žaisti.

 

GAMTOSAUGINIO UGDYMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

 

Tikslas. Ugdyti meilę gamtai, lavinti estetinius jausmus.

 

ETNOKULTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ

 

Tikslas. Supažindinti vaikus per tradicijas su kultūros vertybėmis, skatinti formuotis tautinei savimonei.