ISTORIJA

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ savo veiklą pradėjo 1976 m. vasario 6 d., tai viena iš seniausių ikimokyklinių įstaigų mieste.


1991 m. įkurtos 7 grupės sutrikusio regėjimo vaikams lavinti, ugdomi 1,5–6 (7) metų vaikai. Regos funkcijas įvertina ir gydymą skiria gydytoja oftalmologė, dirba tiflopedagogai ir ortoptikai.


1998 m. įstaiga priimta į Atviros Lietuvos fondo Tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Gera pradžia“, įkurtos dvi darželio grupės, po metų į projektą įstojo ir viena ankstyvojo amžiaus vaikų grupė.


2000 m. ugdytiniai su regėjimo sutrikimais integruoti į bendrosios paskirties grupes.

 

Nuo 2001 m. bendruomenė dalyvauja respublikiniame PPRC projekte „Tautiškumas ir atviroji visuomenė“. Viena iš pedagogių įgijo rajono konsultanto statusą.

 

2003–2004 mokslo metais lopšelyje-darželyje sukomplektuotos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, įvestas mokinio krepšelis.

 

Nuo 2007 m. vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.

 

2008 m. įstaiga priimta į respublikinę ikimokyklinių įstaigų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“.

 

Nuo 2008 m. kalbos ir komunikacijos sutrikimų lavinimo paslaugas teikia logopedas.

 

Nuo 2011 m. 

  • Vaikams, turintiems ugdymo(si) sutrikimų ir sunkumų, pagalbą teikia specialusis pedagogas.
  • Dalyvaujame projekte „Pozityvi tėvystė“, kuris finansuojamas Nyderlandų vyriausybės.
  • Dalyvaujame Lietuvos darbo federacijos projekte, kuris finansuojamas pagal ES paramos priemonꠄŠeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant vaikų priežiūros paslaugas prailgintose darželio grupėse”.
  • Įstaiga įsijungė į Respublikos lopšelių-darželių ,,Žilvitis“ narių bendruomenę.

Nuo 2012 m. bendruomenė priimta į:

  • Lietuvos žaliųjų judėjimo Gamtosauginių mokyklų programą.
  • Lietuvos futbolo federacijos organizuojamą projektą „Futboliukas“.

Nuo 2012 m. - neformaliojo ugdymo vaikų klubo ,,Lutučiukai" nariai.

 

Nuo 2014 m.:

  • Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nariai.
  • Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos RIUKKA nariai.

Nuo 2015 m.:

  • Eco Scools Wrigley bendrovės ir gamtosauginių programos tarptautinio projekto ,,Mažiau šiukšlių" (Litter less) dalyviai.

Nuo 2017 m. įstaiga priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.