DARŽELIO HIMNAS

1. SAULUTĖ  ANKSTI  RYTĄ
    MANE  IŠ  MIEGO  KELIA.
    MAMA  IR  TĖTIS  SKUBA,
    ATVESTI  Į  DARŽELĮ.

 

2. PRAVĖRĘS  VARTELIUS,
    SKUBU  PASVEIKINT  JUS.
    LINKSMAI  NUSIŠYPSAU,
    NES  ČIA  AŠ  ATĖJAU.

 

PRIEDAINIS
          MAŽEIKIŲ  MIESTELY,
          "ŽILVIČIO" DARŽELY.
          VAIKUČIAI  MES  MAŽI,
          UŽAUGSIM  DIDELI.

 

3.  GALIU  DAINUOT  IR  ŠOKT,
     JEI  NORIU - ŽAIST,  SPORTUOT.
    ,,ŽILVITIS"  JEI  ŽALIUOS,
    VAIKYSTĖ  GYVUOS.

 

PRIEDAINIS
          MAŽEIKIŲ  MIESTELY,
          ,,ŽILVIČIO" DARŽELY.
          VAIKUČIAI  MES  MAŽI,
          UŽAUGSIM  DIDELI.