FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2016 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS (1)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS (2)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (1)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (2)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2016 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (1)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (2)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (1)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (2)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2015 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2015 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2014 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (TĘSINYS)

 

2014 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2014 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 

2014 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 

2013 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (TĘSINYS)

 

2013 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2013 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2013 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2012 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

2011 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS