EDUKACINĖS APLINKOS

Sėkmingam ugdymui sukurtos įvairios, į vaiką orientuotos, funkcionalios edukacinės aplinkos:

 

„VAIKŲ LABORATORIJA“

 

Šiame kambaryje vaikas tyrinėja, bando, eksperimentuoja ir kasdien atranda ką nors nauja. Ugdomas smalsumas, nuostaba.
Šioje erdvėje ugdytiniai naudojasi visais savo pojūčiais: lytėjimu, uosle, rega, klausa ir skoniu.


DAILĖS STUDIJA


Vaikas bando save išreikšti meninėmis priemonėmis. Jis įvaldo piešimo priemones ir išmoksta suvokti įvairius dėsningumus, dydį, vietą, žmonių bruožus bei daiktų požymius.
Vaikai piešia, o piešdami pažįsta supantį pasaulį. Per vaizduojamąjį meną: tapybą, piešimą, koliažą, skulptūrą, lipdymą vaikai pažįsta supantį pasaulį, lavėja jų estetinis skonis.


KŪRYBINĖS RAIŠKOS KAMBARYS


Tai vieta, kur vaikai gali kaupti patirtį remdamiesi savo pojūčiais. Čia jie gali kurti ir vaizdine forma reikšti savo mintis. Ugdytiniai klausosi muzikos, savo jausmus išreiškia judesiu.


ETNOKULTŪROS KAMBARYS

 
Vaikai susipažįsta su etnine kultūra, jos tradicijomis, klausosi liaudiškos muzikos, žaidžia, stengiamasi perimti senolių papročius ir išmintį.


MENINIO UGDYMO SALĖ

 

Čia ugdomi vaiko muzikiniai gabumai. Ugdytiniai šoka, groja, dainuoja, klausosi muzikos bei tyrinėja muzikinės raiškos priemones.


SPORTO SALĖ


Sporto salėje, kūno kultūros užsiėmimų metu, stiprinama vaiko sveikata, lavinami pagrindiniai judesiai, žaidžiami judrūs žaidimai, vyksta plokščiapėdystės pratybos.

 

Darželio patalpos – laiptinių aikštelės, koridorių sienos – naudojamos ugdymui(si) bei gebėjimų plėtrai.