INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų darbo užmokestis