INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Lopšelio-darželio ,,Žilvitis" darbuotojų darbo užmokestis