BENDRADARBIAUJAME

Įstaiga yra atvira ir plėtoja glaudžius ryšius su socialiniais partneriais:

  • Šiaulių P. Avižonio bendruomenės centru;
  • Šiaulių rajono Raudėnų pagrindine mokykla;
  • Mažeikių bendruomenės centru;
  • Mažeikių  „Vyturio“ , K. Jagmino ir  „Žiburėlio“ pradinėmis  mokyklomis;
  • Mažeikių lopšeliais-darželiais „Eglutė“, „Gintarėlis“;
  • Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla;
  • Mažeikių muziejumi;
  • Mažeikių moksleivių namais;
  • Respublikos lopšelių-darželių ,,Žilvitis“ bendruomenėmis.