ADMINISTRACIJA

Direktorė Irena Petrutienė

 

1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, studijavo ikimokyklinio auklėjimo pedagogiką ir psichologiją.

 

Savo pedagoginį darbą pradėjo 1977 m. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“. Dirbo auklėtoja.

 

1980 m. lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ dirbo metodininke. Buvo labai aktyvi, iniciatyvi.

 

Nuo 1982 m. vadovauja Mažeikių lopšeliui-darželiui „Žilvitis“.

 

2009 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.


Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė

 

1993 m. baigė Panevėžio pedagogikos mokyklą, studijavo ikimokyklinio auklėjimo pedagogiką.

 

2005 m. baigė Klaipėdos universitetą, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (vaikystės pedagogikos studijų programa).

 

2011 m. baigė Šiaulių universitetą, suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo vadybos studijų programa).

 

Savo pedagoginį darbą pradėjo 1997 m. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Pasaka". Dirbo auklėtoja.

 

Nuo 2000-2017 m. dirbo lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ auklėtoja. Suteiktos vyresniosios auklėtojos ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.