ADMINISTRACIJA

Direktorė Meilutė Paulauskaitė

 

Gimė 1964-10-05  Klaipėdoje;


1984 m. baigė Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija), įgijo choro dirigavimo, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojos specialybę;


1990 m. baigė Šiaulių  pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas), įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę;


Pedagoginį darbą pradėjo 1984 m. Dirbo muzikos mokytoja, pradinių klasių mokytoja.


Nuo 2019 m. sausio 2 d. dirba Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorė.


Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Narmontienė

 

1993 m. baigė Panevėžio pedagogikos mokyklą, studijavo ikimokyklinio auklėjimo pedagogiką.

 

2005 m. baigė Klaipėdos universitetą, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (vaikystės pedagogikos studijų programa).

 

2011 m. baigė Šiaulių universitetą, suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo vadybos studijų programa).

 

Savo pedagoginį darbą pradėjo 1997 m. Mažeikių lopšelyje-darželyje „Pasaka". Dirbo auklėtoja.

 

Nuo 2000-2017 m. dirbo lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ auklėtoja. Suteiktos vyresniosios auklėtojos ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui.