7 GRUPĖ „ŽINIUKAI“

Vaikų ugdymas grindžiamas jų poreikių, interesų ir gabumų plėtojimu, suteikiamos palankios galimybės išbandyti kuo daugiau naujų patyrimų. Sukurta grupės aplinka skatina vaikus bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti ir sužinoti, kurti ir žaisti drauge, todėl mūsų devizas –

„Mes norime išmokti,
Žinoti ir pažinti,
Todėl prašome
Žiniukais mus vadinti“.

Grupėje dirba

Auklėtojos Rita Garalienė ir Birutė Gramaliauskienė

Auklėtojos padėjėja Aušra Rušinienė